Stockholms Konfuciusinstitut (tidigare Nordiska Konfuciusinstitutet), som invigdes i februari 2005, är det första Konfuciusinstitutet i Europa och det andra i världen. Det är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Hanban (Chinese Language Council International) i Peking och Fudanuniversitetet i Shanghai. I hela världen finns för närvarande 335 institut (93 i Asien, 84 i Europa, 25 i Afrika, 10 i Australien och Nya Zeeland och 123 i Nord- och Sydamerika).

Institutets målsättning är att genom kurser, föreläsningar, seminarier, publikationer m.m. främja undervisningen i kinesiska och stimulera intresset för kinesisk kultur. (stadgar hämtas nedan). Stockholms Konfuciusinstitut är en del av Institutionen för orientaliska språk och är beläget i hus 4 B, Kräftriket.

I spetsen för institutet står en styrelse bestående av sex ledamöter, tre kinesiska och tre svenska. Ordförande är för närvarande professor Zhu Yongsheng vid Fudan University. Institutets verksamhet leds av en föreståndare – för närvarande professor Torbjörn Lodén – och en vice föreståndare Tao Lian.


About the Stockholm Confucius Institute

Inaugurated in February 2005, the Nordic Confucius Institute in Stockholm (now called the Stockholm Confucius Institute) was the first Confucius Institute to be established in Europe and the second in the world. The Stockholm Confucius Institute is a collaborative project between Stockholm University, Hanban (Chinese Language Council International) in Beijing and Fudan University in Shanghai. There are now altogether 335 Confucius Institutes in the world (93 in Asia, 84 in Europe, 25 in Africa, 123 in America and 10 in Oceania).

The Institute's objective is to promote education in Chinese and stimulate interest for Chinese culture through courses, lectures, seminars, publications, etc. (Statutes in pdf below) The Stockholm Confucius Institute is a part of the Department of Oriental Languages and is located at Kräftriket 4B.

The board of the institute consists of six members, three Chinese and three Swedish. The chair person is presently Professor Zhu Yongsheng from Fudan University. The activities of the institute is led by a director, presently Professor Torbjörn Lodén from Stockholm University, and a deputy director, presently Tao Lian from Fudan University.

Text in Chinese in pdf below.