Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Nordic Consortium for China Studies

Nu öppnas hemsidan för Nordic Consortium for China Studies (NCCS), ett samarbete mellan Stockholms universitet, Århus universitet, Oslo Universitet och Köpenhamns universitet. Samarbetet syftar till att höja utbildningsnivån inom kinesiska i de nordiska länderna, bland annat med hjälp av en lärarplattform NordNet for TCFL. NCCS arbetar även med att utveckla intensivkurser till det nylanserade masterprogrammet i kinesiska China Studies.

http://www2.uk-ambetet.se/download/kvalitet/ostasiatiska-sprak-2012.pdf

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier tilldelas 1,3 miljoner

2012 fick kandidatexamen i Asiens språk och kulturer vid Institutionen för Orientaliska språk (numera Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier) – som innefattar kinesiska, japanska och koreanska – omdömet “mycket hög kvalitet” i UK-ämbetets utvärderingar. Nu får institutionen 1,3 miljoner kronor i en regeringssatsning som ska stödja utbildningar som får omdömet mycket hög kvalitet.

Marja Kaikkonen

Marja Kaikkonen får 1,5 mkr för sabbatsår i Kina

Marja Kaikkonen har fått 1 518 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för ett sabbatsår i Kina. Under sabbatsåret kommer Marja avsluta arbetet på ett manuskript om den kinesiska tidskriften Gushihui (Berättelsestund) som nådde nationellt beröm på 1980-talet under Deng Xiaopings reformer för att ha tjänat in stora pengar för sitt förlag.